ДАВАМЕ ВИСОКО
КАЧЕСТВО НА РЕМОНТИТЕ

В Доктор Колор се работи по системата „поетапен контрол на качеството”. Всеки етап от ремонтния процес завършва с качествен контрол и приемане на работата между екипите. Работим с прецизна техника и добре обучени специалисти. Така се гарантира постоянно високо качество и няма забавяне на поръчките.
Ние сме различни и даваме качество, което клиентите ни разпознават.

Автоцентър Doctor Color отговаря на европейските стандарти за качество и срочност на изпълнението. Прилага експертна система за 3-степенен поетапен контрол на качеството, както и аналитичен модул за следене на производителност на труда, ангажираност на производствените звена, енергоемкост и т.н.

Прави се подробен опис на състоянието на автомобила преди и след ремонтната дейност. Всеки етап от ремонтния процес завършва с качествен контрол и приемане на работата между екипите. Например след тенекеджийските работи автомобилът се предава на екип „Подготовка”, който пък трябва да го издаде на бояджийския екип. Ако приемащият екип има забележки към качеството на предходните дейности, те трябва да се отстранят. В противен случай автомобилът не може да премине към следващ етап от ремонта.

 

София

 

Варна