МОДЕРНА БАЗА
С ГОЛЯМ КАПАЦИТЕТ

В София и Варна базите на Доктор Колор са превърнати в големи hi-tech центрове за автомобилно боядисване и ремонти. Новата техника и добрата организация на работа съкращават времето на ремонтния цикъл.
Сервизът използва специално разработен софтуер за автоматизирано остойностяване на репарациите, за създаване и следене на дигитални досиета по автомобили и клиенти.


Автоцентър Доктор Колор предлага на клиентите си програма No risk за предотвратяване на риска от свръхизносване и минимизиране на разходите за ремонт на автомобилите. Програмата дава оценка, прогнози и препоръки за планирани ремонти. Тази поддръжка не позволява да се стига до тежки механични повреди и спиране на автомобила от експлоатация за дълго време.

 

София

 

Варна