ЧЕСТО ЗАДАВАНИ
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Мога ли да поискам от застрахователя ми да ме изпрати във вашия сервиз?
Правилото е: Застрахователят плаща, а клиентът избира сервиза.
Всеки автомобил с автокаско в случай на щета има право да избира сервиза, в който да бъде отремонтиран. Застрахователите са длъжни да предоставят на клиента списък с автосервизи, с които работят, за да може той да си избере.

С кои застрахователи работите?
Имаме договорни отношения с най-големите застрахователи на пазара:

Какви документи са Ви необходими от застрахователите за ремонта?
Необходими са два документа:
Опис на щетата
Възлагателно писмо/договор
Описът описва какви ремонтни работи по автомобила ще се извършат, а с възлагателния договор застрахователят Ви поръчва на избрания сервиз да изпълни ремонта.

Кога започва ремонта по щетата?
След получаване на документите, извършваме калкулация на ремонта, която застрахователят трябва да одобри. Ако има нужда от резервни части ги доставяме, планираме ремонта и тогава уведомяваме клиента и уточняваме дата и час на приемане на автомобила.

В кои случаи при автокаско трябва да доплащам за ремонт по щета?
В общите условия на застрахователния договор, както и на всяко възлагателно писмо в Забележки, Застрахователят описва колко процента е самоучастието Ви (ако има такова) или описва увредените детайли, по които той не дължи обезщетение.

Размерът на Вашето самоучастие може да бъде определен от Застрахователя по служебен път при самата калкулация на щетата, за което ние ще Ви информираме своевременно.

Как мога да ползвам оригинални резервни части за ремонт по щета на по-стар автомобил с автокаско?
Вариантите са два. Ако искате за всички възникнали щети да ползвате оригинални резервни части на марката е добре предварително при сключване на договора с вашия застраховател да се договорите за това срещу съответното доплащане.
Вторият вариант е да уведомите сервиза още при предоставяне на документите от застрахователя, че желаете да Ви калкулираме каква сума трябва да доплатите за оригинални части и ако желаете да ни възложите да изпълним ремонта с такива части.

Как мога да проследя ремонта по интернет?
За клиентите, които искат да знаят във всеки един момент какво се случва с автомобила им в сервиза, Доктор Колор предлага система за дистанционно проследяване по интернет.

Как протича ремонта на автомобила при по-тежки увреждания / щети?
При по-тежки щети не всички увреждания са видни при първоначалния оглед. След приемане в сервиза, автомобилът се разоборудва и се описват всички скрити увреждания. Уведомяваме клиента за пълната калкулация на ремонта или назначаваме допълнителен оглед към Застрахователя. Допълнителният оглед удължава престоя на автомобила в сервиза.

 

София

 

Варна